ثبت درخواست امکانات نرم افزار دستلاف

درخواست امکان جدید در نرم افزار

جهت ثبت هرگونه امکان جدید در نرم افزار فرم ذیل را تکمیل نمایید تا پس از بررسی توسط واحد تولید ،مراتب به شما اطلاع داده شود.

چنانچه فرم درخواستی در نرم افزار دارای مستندات می باشد بهتر است از طریق سامانه پشتیبانی اقدام به ثبت درخواست نمایید.

درخواست طراحی گزارش جدید

جهتدرخواست ساخت گزارش جدید در نرم افزار فرم ذیل را تکمیل نمایید تا پس از بررسی توسط واحد تولید ،مراتب به شما اطلاع داده شود.

چنانچه گزارش درخواستی در نرم افزار، دارای مستندات می باشد بهتر است از طریق سامانه پشتیبانی اقدام به ثبت درخواست نمایید.

جهت ثبت هر گونه درخواست و پیشنهاد یا ایجاد گزارش جدید

کلیک نمایید.
1
به ما در واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
سلام.
به راحتی با همکاران ما در ارتباط باشید.
کافی است کلیک نمایید.
نرم افزار رایگان دستلاف