سوالات متداول

شما می توانیدپاسخ ، سوالات متداول خود را دراین قسمت بیابید.سعی شده است که پاسخ سوالات متداول شما در خصوص مواردی که بیشتر و پرکاربرد تر است در این قسمت قرارداده شود.

نصب نرم افزاردستلاف

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص نصب و راه اندازی، نرم افزار رایگان حسابدری دستلاف در این قسمت انجام می شود.

پشتیبانی نرم افزار

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص نحوه پشتیبانی نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف در این قسمت انجام می گردد.

آموزش نرم افزار

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص نحوه آموزش نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف در این قسمت انجام می گردد.

خرید افزونه ها

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص خرید سایرافزونه های، نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف در این قسمت انجام می گردد.

اخذ نمایندگی

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص اخذ نمایندگی، نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف در این قسمت انجام می گردد.

درخواستها و پیشنهادات

پاسخ گویی به کلیه سوالات در خصوص درخواستها و پیشنهادات، نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف در این قسمت انجام می گردد.

سوالات متدوال در خصوص نصب نرم افزار

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

نرم افزار رایگان حسابداری دستلاف بروی تمامی سیستم عاملهای ویندوز  قابل نصب می باشد.

windows7 – windows vista – windows 10- windows 8 – windows server

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

سوالات متدوال در خصوص پشتیبانی نرم افزار

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

سوالات متدوال در خصوص رایگان بودن نرم افزار

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

سوالات متدوال در آموزش محصولات

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

سوالات متدوال در خصوص اخذ نمایندگی محصولات

سوالات متدوال در خصوص درخواستها و پیشنهادات

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

کلیک نمایید.
1
به ما در واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
سلام.
به راحتی با همکاران ما در ارتباط باشید.
کافی است کلیک نمایید.
نرم افزار رایگان دستلاف