نرم افزار انبار دستلاف

اتصال به دستگاه بارکد خوان

مدیریت تامین کنندگان

تسهیم هزینه های حمل

انتقال بین انبارها

نرم افزار انبار دستلاف مناسب شرکتهای مختلف می باشد که قابلیت صدور اسنادخرید، برگشت خرید،حواله انبار،برگشت از حواله،موجودی اول دوره و تمامی امکانات یک سیستم انبار را دارا می باشد.

 تعریف کالا، واحد کالا، واحدهای فرعی و اصلی،تعریف گروه کالا، تعریف انبارها

تعریف فی پیش فرض جهت خرید کالا و فی پیش فرض جهت فروش کالا

تعریف پارامترهای لازم جهت عوارض و ارزش افزوده بروی کالاها

 تعریف اشخاص و اطلاعات تکمیلی اشخاص و تامین کنندگان کالا و خدمات

 تعریف حساب های لازم جهت صدور اسناد درسیستم انبار

 تعریف الگور صدور سند حسابداری جهت اسناد انبار

 تعیین سطوح دسترسی جهت کاربران بر اساس انبارها و پارامترهای مختلف

 تعریف بارکد وزنی، طول و عرض کالا، اتصال بر ترازوهای دیجیتال و …

صدور اسناد خرید و برگشت از خرید کالا

صدور اسناد حواله و برگشت به انبار

صدور اسناد انتقال بین انبارها و موجودی ابتدای دوره

ثبت تخفیف کالابه کالا،تخفیفات حجمی و درصدی در اسناد خرید و برگشت از خرید کالا

صدور فایل خرید و فروش فصلی و TTMS مطابق فرمت سازمان امور مالیاتی

تعریف نقطه سفارش جهت کالاها در سطح موسسه و در سطح انبارها

امکان ریالی کردن اسناد انبار و حواله ها بر اساس روش میانگین موزون

تهیه گزارشات متنوع از تامین کنندگان،کالا،خرید و حواله کالا و موجودی انبار

کلیک نمایید.
1
به ما در واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
سلام.
به راحتی با همکاران ما در ارتباط باشید.
کافی است کلیک نمایید.
نرم افزار رایگان دستلاف