دستلاف دارای : گزارشات بسیار قوی و متنوع نسخه های نرم افزاری متنوع اولین نرم افزاررایگان حسابداری

ویژگیهای برتر دستلاف

 • ارایه بصورت رایگان

  ارتقای محصولات با کمترین هزینه و سریع ترین روش با توجه به رشد فضای کسب و کار سازمان از محصولات رده ۱ به ۵

 • خدمات ارزان قیمت

  ارائه خدمات متنوع بصورت آنلاین و تلفنی با کمترین هزینه ممکن

 • گزارشات بسیار قوی

  تهیه گزارشات متنوع بصورت مرور و … در تمامی زیر سیستمها

 • سـطـوح متعـدد حسـاب

  سطوح متعدد حساب ( 5 سطحی ) و مدیریت یکپارچه اطلاعات در تمام سطوح نرم افزاری در تمام نرم افزارها

 • ارائـه نـرم افـزارهـا به صـورت شبـکه

  استفاده از تمام نرم افزارها در محیط شبکه به صورت تک کاربره و چند کاربره و اینترنت

 • هــمـگــام با تکـنـولـوژی روز

  استفاده از آخرین تکنولوژی ها در طراحی و پیاده سازی محصولات

 • استـفـاده همـزمـان در بسـترهـای مخـتلـف

  استفاده همزمان محصول در محیط Web-Win-Android

 • یــکــپــارچــگــی

  استفاده در حوزه تولید، توزیع، پخش، بازرگانی و مدیریت مشتری به صورت یکپارچه

 • نـظـارت و کـنـتـرل

  امکان و ایجاد رویه کنترل و نظارت و حسابرسی مستمر به صورت Web based

 • امـکـان سفـارشـی سـازی بـر اسـاس نیـازسنـجـی

  امکان سفارشی نمودن نرم افزارها و تعریف فرآیندها با توجه به نیاز مشتریان

 • محــدود نبـودن تعـداد کـاربـران

  عدم محدودیت در تعداد کاربران در استفاده از نرم افزارها بصورت همزمان با دریافت هزینه بسیار ناچیز

 • مدیریت پیام کوتاه

  نرم افزار رایگان دستلاف دارای سامانه پیام کوتاه رایگان می باشد.