منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

صدور حواله انبار

حواله:

نام فرم :فرم حواله

نحوه اجرا :اسناد>>حواله انبار

هدف فرم :ثبت حواله خروج کالا

توضیحات فرم :در این فرم شماره و تاریخ سند به صورت اتوماتیک درج  میشود در قسمت طرف سند نام شخصی که کالا را خریداری نموده و یا دریافت کننده حواله می باشد. در قسمت شرح سند حواله، شرح سند مربوطه را وارد میکنیم در قسمت نام انبار انباری که کالا ها از آن خارج می گردد را وارد میکنیم در قسمت بار کد در صورت داشتن بارکد کالا آن را وارد میکنیم در قسمت پایین از دکمه سلکتورکد کالا یا نام کالا یا با زدن دکمه F6کالای مورد نظر را از لیست باز شده انتخاب میکنیم در قسمت هایی که با رنگ زرد نمایش داده شده امکان جستجوی کالا وجود دارد

در مرحله بعد تعداد در واحد اصلی و تعداد در واحد فرعی (در صورت وجود) را وارد میکنیم توجه داشته باشید که تعداد نهایی بر اساس ضریب تبدیل داده شده در فرم کالا محاسبه میشود .

در قسمت نام انبار نام انبار مورد نظر را از لیست کشویی انتخاب میکنیم ودر تب بررسی لیست حواله ها با جزییات می آید  همچنین کشیدن سر ستون ها به قسمت (برای گروه بندی ستون ها را در این قسمت قرار دهید) گزارش را بر این اساس دسته بندی میکنیم.

نکته:

صدور حواله معمولا با فروش کالا صورت می گیرد لذا چنانچه فاکتور فروش صادر نمایید سیستم بصورت اتوماتیک حواله را در این قسمت صادر خواهد نمود.

فرم های مرتبط :اسناد  حسابداری انبار.

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Delet را فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد