خرید شرکت اضافی

خرید کلاینت 

خرید درون برنامه ای

خرید کلاینت نرم افزار حسابداری رایگان دستلاف

نصب و راه اندازی نسخه سرور در نرم افزار مالی رایگان دستلاف . بصورت رایگان و از طریق نصب فایل ستاپ می باشد و مشمول هزینه نمی باشد. 

جهت نصب کلانیت یا کاربر نیز می توانید از طریق فایل ستاپ اقدام فرمائید .نصب هر کلانیت در نرم افزار دستلاف مشمول هزینه می باشد که می توانید ازطریق فرم خرید کلانیت اقدام فرمائید.

 هزینه راه اندازی هر کلاینت مبلغ 1.500.0000ریال می باشد.

 پروسه فعال سازی کلانیت بدین صورت است که ابتدا به سامانه خرید نرم افزاردستلاف مراجعه فرمائید و کد فعال سازی نسخه سرور را وارد نمائید و پس تعدادکلانیت را مشخص و اقدام به پرداخت نمائید.

قفل های کلانیت های خریداری شده در صورت پرداخت موفق بر ایمیل شما ارسال و همچنین در پنجره پرداخت نیز قابل مشاهده می باشد.

جهت ثبت هرگونه درخواست به سامانه پشتیبانی مراجعه فرمایید.

خرید شرکت اضافی

خرید شرکت اضافی نرم افزار دستلاف

نصب نسخه یا پایگاه اطلاعاتی جدید بروی یک سیستم جدید در نرم افزار دستلاف جهت سیستم حسابداری مالی رایگان می باشد ولی چنانچه بخواهید یک شرکت یا پایگاه اطلاعاتی بروی همان سیستمی که قبلا نرم افزار را بصورت رایگان نصب نموده اید ،نصب نمایید مستلزم پرداخت هزینه می باشد.

هزینه نصب مجدد یک پایگاه اضافی در سیستم موجود مبلغ 1.000.000 ریال می باشد.و هزینه نرم افزاری بابت هر ماژول چنانچه روی همان سرور باشد 20% هزینه اولیه خریداری شده ماژولها و چنانچه روی سرور دیگیری باشد 40% می باشد.

امکان انتقال اطلاعات از یک دیتابیس به دیتابیس دوم فراهم می باشد که هزینه نرم افزار مربوطه مبلغ 4.000.000 ریال می باشد.

جهت خرید شرکت اضافی به راهنمای نصب و راه اندازی شرکت جدید مراجعه فرمایید.