اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف مناطق جغرافیایی

مناطق جغرافیایی:

نام فرم : مناطق جغرافیایی

نحوه اجرا : اطلاعات پایه >> مناطق جغرافیایی

هدف فرم : ثبت مناطق جغرافیایی بازاریابان و مشتریان

توضیحات فرم : جهت تعریف مناطق جغرافیایی (استان ، شهر ، منطقه شهری و مسیر) میتوان با کلیک بر روی دکمه جدید و سپس وارد نمودن سطح با استفاده از زبانه ( و یا قرار گرفتن بر روی سطح بالاتر ) مناطق جغرافیایی را تعریف کرد. فیلد های کد دارایی و شرح اختیاری می باشند.

استفاده عمده این فرم در گزارش گیری ها است که میتوان از یک یا چند منطقه جغرافیای بر اساس مشتری و یا بازاریاب گزارشگیری نمود.

فرم های مرتبط : اشخاص حقیقی و حقوقی.

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد