جهت بروز رسانی از نسخه قدیم به نسخه 990905.5 فایل راهنما را دانلود و مطالعه فرمایید.

دانلود فایل راهنما   

دانلود فایلهای update