منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

برگشت از خرید برگشت از رسید انبار

برگشت از برگشت از خرید:

نام فرم :فرم برگشت از خرید

نحوه اجرا :اسناد>>برگشت از خرید

هدف فرم :ثبت عملیات برگشت از خرید کالا

توضیحات فرم :در این فرم شماره و تاریخ سند به صورت اتوماتیک درج  میشود در قسمت طرف سند نام شخصی که کالا ازآن برگشت از خریداری شده را وارد میکنیم در قسمت شرح سند برگشت از خرید شرح سند مربوطه را وارد میکنیم در قسمت منشا اسناد منشا سند برگشت از خرید(خریدی که کالاهاش برگشت خورده است) را میتوانیم انتخاب کنیم در صورت انتخواب این گذینه مقدار سند برگشت عیناٌ همان فاکتور خرید را نمایش میدهد که میتوان آن را کم و زیاد نمود .در قسمت نام انبار انباری که کالا ها یی در زمان خرید به آن تحویل شده اند را وارد میکنیم در قسمت بار کد در صورت داشتن بارکد کالا آن را وارد میکنیم تیک مشمول مالیات نیز برای تعیین مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودن فاکتور است در قسمت پایین از دکمه سلکتورکد کالا یا نام کالا یا با زدن دکمه F6کالای مورد نظر را از لیست باز شده انتخاب میکنیم در قسمت هایی که با رنگ زرد نمایش داده شده امکان جستجوی کالا وجود دارد

در مرحله بعد تعداد در واحد اصلی و تعداد در واحد فرعی (در صورت وجود) را وارد میکنیم توجه داشته باشید که تعداد نهایی بر اساس ضریب تبدیل داده شده در فرم کالا محاسبه میشود سپس فی یک واحد اصلی را از سلکتور یا به صورت دستی وارد میکنیم سپس نرخ یا مبلغ تخفیف را وارد میکنیم ما بقیه فیلد ها محاسباتی بوده و توسط سیستم مقدار دهی میشوند

دکمه اسناد دریافتنی و دریافت و پرداخت نقد به منظور ثبت دریافت از این دکمه ها استفاده میشود که در فصل مربوط به خزانه به صورت مفصل توضیح داده شده است دکمه لیست اسناد نیز به منظور باز کردن لیست اسناد برگشت از خرید می باشدهمانند شکل زیر

در قسمت نام انبار نام انبار مورد نظر را از لیست کشویی انتخاب میکنیم ودر تب بررسی لیست فاکتور برگشت از خرید با جزییات می آید  همچنین کشیدن سر ستون ها به قسمت (برای گروه بندی ستون ها را در این قسمت قرار دهید) گزارش را بر این اساس دسته بندی میکنیم.

فرم های مرتبط :اسناد  حسابداری انبار.

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد