آموزش عملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

جهت مشاهده فیلمها،فایلهای مروبط به هر فرم ، بروی هر گزینه کلیک نمایید و وارد صفحه مربوطه گردید.

آموزش منو عملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

منو عملیات و اسناد جهت صدور اسناد فروش،انبار،دریافت و پرداخت و اسناد حسابداری می باشد. و کلیه اسناددر تمامی زیر سیستمها و نسخه های نرم افزار جهت صدور سند حسابداری در این منو انجام می گردد.

دستلاف

سیستم انبار دستلاف

این فرم به منظور وارد نمودن اطلاعات موجودی های اول دوره کالا ها مورد استفاده قرار میگیرد برا استفاده از این فرم ابتدا باید از منوی ابزار افزودن را کلیک نمایید

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت ثبت خرید کالا و یا رسید انبار در سیستم انبار از این فرم استفاده می شود.همچنین کلیه تخفیفات و ارزش افزوده کالا نیز در این فرم ثبت می شود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدور سند برگشت از خرید کالا و یا برگشت از رسید از این فرم استفاده می شود .همچنین امکان مشنا گذاری اسناد از سند رسید نیز وجود دارد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدورحواله بابت  فاکتور فروش کالا و خدمات از این فرم استفاده می شود که در صورت صدور حواله کالا از انبار خارج می گردد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدور حواله برشگت به انبار در سیستم انبار از این فرم استفاده می شود .همچنین امکان منشا گذاری اسناد از روی حواله صادر شده نیز وجود دارد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدور فاکتور فروش کالا و خدمات از این فرم استفاده می شود همچنین کلیه تخفیفات و ارزش افزوده فروش در این فرم درج می گردد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

دستلاف

سیستم فروش دستلاف

جهت صدور فاکتور فروش کالا و خدمات از این فرم استفاده می شود همچنین کلیه تخفیفات و ارزش افزوده فروش در این فرم درج می گردد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدور فاکتور برگشت ازفروش کالا و خدمات از این فرم استفاده می شود همچنین کلیه تخفیفات و ارزش افزوده فروش در این فرم برگشت می گردد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت صدور پیش فاکتورفروش کالا و خدمات از این فرم استفاده می شود همچنین امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش کالا میسر می باشد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

دستلاف

سیستم حسابداری مالی

اين فرم شامل 4 تب (چك هاي صادره، چك هاي وصول شده،چك هاي برگشت خورده و چك هاي ابطال شده) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

اين فرم شامل 4 تب (چك هاي صادره، چك هاي وصول شده،چك هاي برگشت خورده و چك هاي ابطال شده) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

دستلاف

سیستم دریافت و پرداخت

کلیه دریافت و پرداختهای نقدی از طریق این فرم انجام می گردد.که شامل دریافت و پرداخت صندوق وواریز و برداشت بانک می باشد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

اين فرم شامل 4 تب (اسناد نزد صندوق ، اسناد نزد بانك،اسناد نزد اشخاص و اسناد نزد ساير) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

اين فرم شامل 4 تب (چك هاي صادره، چك هاي وصول شده،چك هاي برگشت خورده و چك هاي ابطال شده) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

کلیک نمایید.
1
به ما در واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
سلام.
به راحتی با همکاران ما در ارتباط باشید.
کافی است کلیک نمایید.
نرم افزار رایگان دستلاف