اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف حسابهای تفصیلی

حسابهای تفصیلی:

نام فرم :حسابهای تفصیلی

نحوه اجرا : اطلاعات پایه >>حسابهای تفصیلی

هدف فرم : تعریف حسابهای تفصیلی و اختصاص به حسابهای معین

توضیحات فرم : جهت تعریف حساب تفصیلی جدید و الگوی صدور سند میباشد.در قسمت کد کد تفصیلی به صورت اتومات میخورد در قسمت معین حساب معین مربوطه که این تفصیلی به آن تخصیص می یابد را انتخاب و در قسمت نام ،نام  حساب تفصلی را وارد میکنیم تیک فعال برای استفاده از این تفصلی در فرایند سند زنی الزامی است .

کلیه حسابهای تفصیلی بغیر از حسابهای بانکی،اشخاص و کالا در این فرم تعریف می شوند.

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد