اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف سال یا دوره مالی

کالا:

نام فرم :فرم کالا

نحوه اجرا : اطلاعات پایه >>کالا

هدف فرم :تعریف  کالا

توضیحات فرم : جهت تعریف کالا ها در این فرم کد به صورت دستی وارد میشود می یابد و در قسمت نام کالا،نام کالا رو وارد کنید کد تفصیلی به صورت اتومات تخصیص می یابد  در قسمت بارکد بارکد کالا را وارد میکنیم در قسمت واحد اصلی برای کالا های دو واحده واحد کوچک تر و در قسمت واحد فرعی واحد بزرگ تر را وارد میکنیم در قسمت ضریب تبدیل نرخ تبدیل واحد اصلی به واحد فرعی را مشخص میکنیم در قسمت فی نیز فی های اول دوم و سوم را وارد میکنیم در قسمت فی پیش فرض خرید قیمت خرید کالا را وارد میکنیم  و تیک فعال برای فعال و غیر فعال کالااستفاده می شود و تیک قابل فروش برای فعال شدن قابلیت فروش کالا می باشد

فرم های مرتبط :کالا و فاکتور فروش رسید خرید و گزارشات انبار.

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد