اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف دسته چک

تعریف دسته چک:

نام فرم:تعریف دسته چک

نحوه اجرا:اطلاعات پایه >>تعریف دسته چک

هدف فرم :تعریف دسته چک

توضیحات:در این پنجره دسته چک مربوط به حساب بانکی مربوط به شرکت تعریف میشود. در قسمت شماره حساب ، شماره حساب بانکی که دسته چک مربوط به آن است انتخاب میکنیم در قسمت تعداد برگ تعداد برگ های دسته چک را وارد میکنیم  در قسمت شروع شماره از شماره اولین چک را وارد میکنیم و در قسمت سریال سریال سته چک را وارد میکنیم در قسمت فرمت فرمت دسته چک را وارد میکنیم الزامی نیست

تیک فعال نیز جهت نمایش این حساب تفصیلی در هنگام ثبت سند الزامی میباشد.

 

دکمه ابطال:

این دکمه به منظور خروج برگ چک هایی که صادر ابطال شده اند استفاده میشود

فرم های مرتبط:فرم های بانک و حساب بانکی .

1.افزودن :

جهت ورود اطلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد