اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

“اشخاص”

نام فرم :

اشخاص

نحوه اجرا :

اطلاعات پایه >> تب اشخاص

هدف فرم :

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل مشتریان تامین کنندگان پرسنل شرکا یا صاحبان کسب و کار میباشد

توضیحات فرم :

از طریق این فرم می توان اشخاص حقیقی و حقوقی ( شامل شرکتها و حقوقی غیر دولتی ) را تعریف نمود.

میتوان با قرار گرفتن بر روی تب شخص و زدن دکمه جدید شخص حقیقی جدید را ثبت کرد. در این مرحله کد به صورت اتومات توسط سیستم درج میشود.فیلد های نام و نام خانوادگی فیلد های اجباری میباشند،در صورت تمایل میتوان سایر فیلد ها را از طریق پر کردن فیلد های مربوطه تکمیل نمود. که شامل اطلاعات تکمیلی مربوط به شخص مورد نظر میباشد گزینه فعال میبایست جهت اشخاصی که در سیستم استفاده میشوند تیک خورده باشد.چنانچه بخواهیم شخصی را از لیست حذف کنیم مبایست تیک گزینه فعال رابرداریم.

1.افزودن :

جهت تعریف شخص جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش افراد تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Delet را فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد