آموزش اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

آموزش اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

جهت مشاهده فیلمها،فایلهای مروبط به هر فرم ، بروی هر گزینه کلیک نمایید و وارد صفحه مربوطه گردید.

آموزش اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

اطلاعات پایه شامل کلیه اطلاعات می باشد که در تمامی زیر سیستمها و نسخه های نرم افزار جهت صدور سند حسابداری و… لازم می باشد.

در این پنجره سال های مورد استفاده درج می شود .در قسمت نام ، نام سال مالی را تایپ میکنیم سپس تاریخ شروع و پایان سال مالی را وارد کرده و در انتها سال مالی قبل را با استفاده از زبانه انتخاب مینماییم ….

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف مناطق جغرافیایی (استان ، شهر ، منطقه شهری و مسیر) مناطق جغرافیایی را تعریف کرد. که جهت تعریف مشتریان و بازاریابان الزامی می باشد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

در این فرم بصورت پیش فرض حساب ها در سه سطح تعریف شده است  که کد سرفصل حساب ها دو رقمی ، حساب های کل چهار رقمی و حساب های معین شش رقمی  در نظر گرفته شده است .

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

در صورتی که بانک مورد نیاز تعریف نشده باشد میتوانید استفاده از این فرم بانک های جدید را تعریف کرد در این فرم نام بانک و کد اجباری می باشد سایر فیل ها اختیاری و اطلاعات تکمیلی محسوب میشود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

در این پنجره حساب بانکی مربوط به شرکت تعریف میشود. در قسمت نام، نام حساب بانکی را به طور کامل وارد میکنیم سپس در قسمت معین حساب معین مرتبط با حساب های بانکی را انتخاب و درج مینماییم.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

در این پنجره دسته چک مربوط به حساب بانکی مربوط به شرکت تعریف میشود. در قسمت شماره حساب ، شماره حساب بانکی که دسته چک مربوط به آن است انتخاب میکنیم در قسمت تعداد برگ تعداد برگ های دسته چک را وارد میکنیم …

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف صندوق کاربرد دارد.کد تفصیلی به صورت اتومات درج می شود.در قسمت معین حساب معین مرتبط با صندوق را(صندوق ریالی) انتخاب مینماییم. و در قسمت نام نام صندوق مورد نظر را وارد میکنیم …

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل مشتریان تامین کنندگان پرسنل شرکا یا صاحبان کسب و کار میباشد.از طریق این فرم می توان اشخاص حقیقی و حقوقی ( شامل شرکتها و حقوقی غیر دولتی ) را تعریف نمود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف حساب تفصیلی جدید و الگوی صدور سند میباشد.در قسمت کد کد تفصیلی به صورت اتومات میخورد در قسمت معین حساب معین مربوطه که این تفصیلی به آن تخصیص می یابد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف انبار می باشد.در این فرم کد به صورت اتومات وارد میشود و همچنین معین مربوطه را انتخاب و عنوان انبار  را در قسمت نام تایپ میکنیم.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف گروه کالا ها در این فرم کد به صورت اتومات تخصیص می یابد و در قسمت نام گروه نام گروه کالایی رو وارد کنید و تیک فعال برای فعال و غیر فعال انبار استفاده می شود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف واحد  کالا ها در این فرم کد به صورت اتومات تخصیص می یابد و در قسمت نام واحد،نام واحد رو وارد کنید و تیک فعال برای فعال و غیر فعال واحد استفاده می شود.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

جهت تعریف کالا ها در این فرم کد به صورت دستی وارد میشود می یابد و در قسمت نام کالا،نام کالا رو وارد کنید کد تفصیلی به صورت اتومات تخصیص می یابد.

جهت ادامه مطلب و دانلود فایل راهنما و فیلم آموزشی کلیک نمایید.

کلیک نمایید.
1
به ما در واتس آپ پیام ارسال فرمایید.
سلام.
به راحتی با همکاران ما در ارتباط باشید.
کافی است کلیک نمایید.
نرم افزار رایگان دستلاف